اولین اختلاف سلنا گومز با جاستین بیبر

1

گزارش ها نشان می دهد بعد از اینکه سلنا گومز به جاستین گفته است که دوستان جدید وی در موسیقی هیپ هاپ مورد تایید وی نیستند روابط این دو دست خوش تغییراتی شده است .

سلنا گومز نگران تاثیر این دوستان بر جاستین بیبر است که هنوز ۱۷ سال بیشتر ندارد و در این سن بسیار تاثیر پذیر می باشد.

جاستین بیبر در هفته های اخیر بیشتر وقت خود را به همراه شان کینگستون و لیل وین و کریس براون گذرانده است که اهنگ مشترکی هم با کریس براون اجرا کرده است .

کریس براون پس از حمله به دوست دختر سابقش ریحانا در سال ۲۰۰۹ که منجر به زخمی شدن ریحانا و اعزام وی به بیمارستان شد ، تبدیل به شخصیت منفوری شده است .

لیل وین هم در سال ۲۰۱۰ پس از اقرار صریح به داشتن اسلحه غیر مجاز به هشت ماه زندان محکوم شد .

دوستی جاستین به شان کینگستون از آوریل ۲۰۱۰ شروع شد که آنها مشغول ضبط آهنگ Eenie Meenie بودند .

این دو هفته قبل که در ماشین رولز رویس در حال رانندگی بودند توسط یک پلیس که به رانندگی دو نوجوان با یک ماشین گران قیمت مشکوک شده بود متوقف شدند .

هر چند هیچ مورد مشکوکی توسط پلیس به دست نیامد و انها به رانندگی خود ادامه دادند ولی سلنا اعلام کرده است که نمیخواده توجهات عمومی به جاستین بابت مسائل این چنین زیاد شود .

یکی از دوستان سلنا در مصاحبه با روز نامه سان اعلام کرده است که سلنا به وی گفته است که احتمالا وی به این رابطه پایان دهد چون نمی خواد با وی به ورطه سقوط کشیده شود .

آنها همیشه در کنار هم بودند و زمانی این جدایی پیش آمد که تور سلنا گومز شروع شد .

ظاهرا این تصمیم باعث ناراحتی فراوان جاستین شده است چون یکی از دوستان وی به روزنامه ها اعلام کرده است که بسیار سخت است که گریه یک نوجوان ۱۷ ساله را ببینی که میگوید وی عاشق سلناست .

باید منتظر ماند و دید سرانجام این عشق تین ایجری به کجا میرسد

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

Comments are closed.